Tłucznie 90 180

Tłucznie 90-180

Parametr/właściwość

Parametr/właściwość