Asortyment » 31,5-35

Materiał ziarnisty uzyskany w wyniki procesu mechanicznej przeróbki surowca naturalnego, dolomitu dewońskiego, barwy szarej i ciemnoszarej, który po przełamie jest drobnokrystaliczny, ostrokrawędzisty o teksturze zbitej. Ziarna słabo reagują z HCl.
Materiał ziarnisty uzyskany w wyniki procesu mechanicznej przeróbki surowca naturalnego, dolomitu dewońskiego, barwy szarej i ciemnoszarej, który po przełamie jest drobnokrystaliczny, ostrokrawędzisty o teksturze zbitej. Ziarna słabo reagują z HCl.

ZASTOSOWANIE:
Kruszywo przeznaczone na podbudowę wykonaną metodą stabilizacji mechanicznej, górna warstwa zasadnicza.

DOKUMENTY ODNIESIENIA:
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Materiał winien być przechowywany w czystych magazynach lub zasobnikach oraz na placach składowych pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi materiałami. Okres przydatności do stosowania bezterminowo – przy przestrzeganiu warunków przechowywania. Materiał można przewozić każdym krytym środkiem transportu, który powinien być czysty, szczelny zabezpieczający przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

 Parametr / właściwość Oznaczenie
 Wymiar ziarn [mm]  0/31,5
 Ziarna poniżej 0,075 mm  7
 Ziarna nieforemnych [%]  20
 Nadziarno [%]  maks. 5
 Zanieczyszczenia obce [%]  0
 Zanieczyszczenia organiczne [%]  0
 Siarka [S03]  0
 Nasiąkliwość [%]  2
 Mrozoodporność [%]  3
 Odporność na rozdrabnianie - LA [%]  27
 Odporność na rozdrabnianie – LA [%] (1/5 liczby obrotów)  20
 Wskaźnik piaskowy po Proctorze  36
 Wskaźnik nośności Is≥1,03  130

Dojazd

Kalkulator odległości

Dzięki temu narzędziu, możesz wyliczyć przybliżoną odległość pomiędzy naszymi kopalniami, a wyznaczonym przez Ciebie miejscem dostawy.
A Kopalnia
B Miejscowość
Kod pocztowy
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Kopalnia Kruszyw Naturalnych S.C. © 2011 - 2020. Kopiowanie tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie
w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.
projekt i wykonanie: gqim.com